10 Golongan yang tidak di terima sholatnya

10 Golongan yang Mengerjakan Shalat tetapi Tidak diterima Shalatnya Rasullullah s.a.w : “Sesiapa yang memelihara sholatnya, maka sholat itu sebagai cahaya petunjuk dan jalan selamat baginya. Dan barangsiapa yang tidak memelihara sholatnya, maka sesungguhnya sholat itu tiada bercahaya dan tiada pula menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya.” “10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah

Read More